Gudstjänst

Gudstjänst på tema: Jesus är vårt hopp Gudstjänstledare: Adam Harknäs Musik: Julia Wingård Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard. Tema: Uppenbarelsens ljus Predikan: Adam Harknäs Musik: Esther och Arend Jan Poelarends. Söndagsskola Tacksamhetsoffer