Kvinnofrukost

Program vanligtvis en till två gånger per termin.

Lördagar 9.00 till 11.00 i Sannerudskyrkan.

Vi äter frukost tillsammans och lyssnar på ett spännande föredrag.
Oftast är det föranmälan samt en kostnad för Kvinnofrukosten.

Se Kalendern för program!
Anmäl er till ansvariga (se Kalender), till exp. 0554-148 87 eller på Anslagstavlan på ”kyrktorget” i kyrkan.