Församlingsblad

Församlingsbladet kommer ut 3 gånger per år och finns tillgängligt både i tryckt format och som pdf. I bladet presenteras vad som händer med evenemang och aktiviteter i församling och för barn- och ungdomsverksamheten.
Meddela om du som församlingsmedlem önskar bladet i tryckt format.
Tidigare utgivna blad finns att tillgå i kyrkans arkiv.

Bidrag till församlingsbladet skickas till: bladet[snabel-a]sannerudskyrkan.se
Se datum för manusstopp till nästa blad på första sidan i bladet.

Församlingsbladen kan här läsas som pdf genom att klicka på bilden eller länken.

2023

Församlingsblad för 2023

2022

Församlingsblad för 2022

2021

Församlingsblad för 2021.