Församlingsblad

Framsida Församlingsblad feb-maj

Senaste församlingsbladet gäller för februari – maj 2023.

Församlingsbladet kommer ut 3 gånger per år och finns tillgängligt både i tryckt format och som pdf. I bladet presenteras vad som händer med evenemang och aktiviteter i församling och för barn- och ungdomsverksamheten.

Läs mer på sidan där våra församlingsblad är samlade: Församlingsblad