Pionjär församling i Karlstad?

Under våren 2022 har Sannerudskyrkan i Kil genomfört en förstudie för undersöka förutsättningar för att grunda en ny församling i Karlstad.

Den 14 september kommer förstudieledare Julia Strömner ta oss med in i hennes arbete med att ta tempen på Karlstad kommun och hennes blick utifrån ett pionjärt perspektiv. 

Välkommen till Sannerudskyrkan kl 18:30 för presentation av förstudie. Vi samlas för fest, gemenskap, samtal, utmaningar och delaktighet i den framtid vi tillsammans har möjlighet att skapa. På plats finns också representanter från ledningen på regional och nationell nivå.