Pionjär församling Karlstad

Välkommen den 2 februari kl 19:00 till Tingvallakyrkan där vi samlas för uppföljning av förstudie kring pionjär församling i Karlstad. 

Vad händer nu? På vilket sätt kan jag och min församling vara med? Här kan du ta del av det fortsatta arbetet, få möjlighet att lyfta frågor, inspireras och be tillsammans. 

På plats finns ledare från region Svealand och från Equmeniakyrkan nationellt.