Pionjärprojekt -”På rätt spår”

Familjen Poelarends kom till Sverige och Kil 7 januari. De bekantar sig nu med Kil och Sannerudskyrkan och ser fram emot att tjäna Gud och människor.
För att kunna arbeta som missionärer och pionjärarbetare behöver de många understödjare som bidrar ekonomiskt med månadsgivande eller engångssummor.
Du kan bli en understödjare genom att ge 150kr/månad eller någon annan summa som du väljer själv. Om du vill stödja familjen Poelarends i deras och vårt gemensamma arbete att sprida Guds rike, eller har frågor om hur du kan stödja familjen, så är du välkommen att mejla adam.harknas@sannerudskyrkan.se eller skicka ett sms till 072-4484412 (Adam Harknäs). Du gör det möjligt för oss att ha missionärer i Kil!