Ingrid Magnusson

Kondoleanser och Minnesfond förmedlas via kontakterna

Telefon 0554 – 123 56