Kalasgudstjänst!

Välkommen med på en gudstjänst för alla åldrar. Malte Hallquist och Mattias Walan tar oss med på en fest tillsammans med Bibelskådarnas Sönddagsskola. Du som är barn eller du som är ovan att gå på gudstjänst – känn att du är extra välkommen!

Söndag den 26 november kl 10:00 i Sannerudskyrkan