Kyrkan Växtplatsen

Sedan våren 2021 har Sannerudskyrkan varit med i arbetet för en ny församling inom Equmeniakyrkan i vår grannkommun Karlstad. På flera ställen i vårt land grundas nya församlingar, så kallade församlingsplanteringar. Med stolthet är Sannerudskyrkan med och förverkligar Equmeniakyrkans vision om att bilda 50 nya församlingar till år 2025.

Du kan läsa mer om Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete här.

Det församlingsgrundande arbetet som Sannerudskyrkan står bakom i Karlstad heter Växtplatsen. Arbetet leds av Julia Strömner, pastor i Equmeniakyrkan och anställd i Sannerudskyrkans församling. I nuläget träffas en handfull personer för att erbjuda nybörjarkurser i kristen tro, fördjupning genom hemgrupp och möten genom gudstjänster. Är du nyfiken på arbetet? Kom gärna till en av höstens gudstjänster! I Acksjöns Kapell, Mariebergsskogen, samlas Växtplatsen för gudstjänst kl 15:00 en gång i månaden. (24 september, 22 oktober, 19 nov).